KZS - Košarkarska zveza Slovenije MŽRKL - Međunarodna ženska regionalna košarkaška liga

Poslanstvo in vizija ŽKK Triglav Kranj

Ženska košarka ima v Kranju že dolgoletno tradicijo, vendar je vsa leta delovala skupaj z moškim delom košarke. V letu 2009 se je ženski del osamosvojil ter ustanovil nov klub pod imenom Ženski košarkarski klub Triglav Kranj, skrajšano ŽKK Triglav.

 

ŽKK Triglav želi dekletom iz širše kranjske regije in Slovenije predstaviti košarko ter jim omogočiti najboljši možni košarkarski, socialni in čustveni razvoj. Z načrtnim izobraževanjem strokovnega kadra oziroma trenerjev želi vzgojiti dekleta v odlične košarkarice, obenem pa jim privzgojiti občutek za disciplino in red ter jih naučiti vztrajnosti, odrekanja in potrpežljivosti za dosego zastavljenih ciljev. Ker je košarka ekipni šport, je mogoče dekletom uspešno razviti občutek za pripadnost, podrejanje individualnih ciljev ciljem skupine, razviti smisel za delo v skupini ipd. Klub želi dekleta usmerjati na način, da odrastejo v zdrave in celovite osebnosti, ki bodo izkoriščale vse svoje potenciale in bodo uspešno, koristno ter odgovorno delovale tudi kasneje v širši družbi.

 

ŽKK Triglav želi s trdim in poštenim delom razvijati kakovostne igralke v vseh starostnih kategorijah ter posegati po najvišjih mestih v državnem prvenstvu. Obenem stremi k nenehnemu napredku tudi v drugih vidikih delovanja kluba, torej izboljšuje njegovo organiziranost, posebno pozornost pa posveča dobrim odnosom v klubu ter izven njega.

 

Predstavitev kluba (pdf)

 

Sponzorji