ŽKK VIPAVA : ŽKK TRIGLAV 89:58

Subotič 0, Grilec 0, Kristan 5, Jarc 2, Grebenc 6, Lipušček 3, Sajovic 0, Germ 12, Hendrickx 7, Rekelj 2, Zlatkov 3, Sredojevič 15

ŽKD LEDITA : ŽKK TRIGLAV 46:64

Kristan 2, Grilec 0, Zlatkov 3, Germ 6, Jarc 0, Lipušček 9, Sajovic 5, Grebenc 12, Hendrickx 9, Rekelj 0, Subotić 0, Sredojevič 18